31.07.-08.08.2021

ŠARIŠCUP

ŠARIŠCUP GLIDING

súťaž v bezmotorovom lietaní / soaring competition

letisko / airport: Ražňany, Slovakia

termín / term 31.07.-08.08.2021

Poplatky / Fees

Súťažný poplatok / Entry fee

100 Eur zaplatený do 16.7.2021 / paid in advance until 16.7.2021

123 Eur zaplatený po 16.7.2021 / paid after 16.7.2021

Bankový účet / Bank account number SK6702000000000050033572

SWIFT SUBASKBX


Aerovleky / Aerotows

35 Eur prvý aerovlek / first aerotow

30 Eur druhý aerovlek / second aerotow

25 Eur tretí aerovlek / third aerotow

7 Eur Samoštart / Self launch

3 Eur per minute for training aerotow


Prevleky / Aerotow retrieves

3 Eur za minútu / per minute


Autotransport / Retrieves by car

price per 1km on agreement with organizer


Starting and Landing fee

0 Eur for competition flights

2 Eur za každý neštartovný vzlet / for each start or landing


Hangárovné / Hangar fee

1 Eur za státie v hangári a spulopráca pri hangárovaní / for place in hangar and cooperation

5 Eur za státie v hangári bez asistencie / for place in hangar with no assistance


Parkovacie poplatky / Parking fee

0 Eur for vehicle, bicycle, ... , transport


Ubytovací poplatok / Accommodation fee

14 Eur za osobu a noc v 4-posteľovej izbe / per person per night in 4-bed room

6 Eur za osobu za noc v karavane / per person per night in caravan

4 Eur za osobu za noc v stane / per person per night in tent