Adresa

Aeroklub Sabinov, o.z.

Letisko Ražňany

083 25 Sabinov

Slovensko


IČO 35517042

Identifikačné číslo pre daň SK2021461420


Tel/Fax +421 51 4525080

VLP: Ing Slavomír Kožár

Predseda bezmotorového odboru: Ing. Stanislav Uličný +421 903 226 024